شهيد رضا سليماني ابهري فرزند نبي الله در تاريخ 28/6/1347در خانواده مذهبي و فرهنگي بدنيا آمد بهد از گذراندن دوران كودكي پا به مدرسه گذاشتو در دبستان ابن سينا تحصيلات ابتدايي را پشت سر نهاد ، سپس در مدرسه راهنمايي امير كبير و پس از آن در دبيرستان دكتر شريعتي به ادامه تحصيل پرداخت.................

منبع : انجمن افسران سایبری دانش آموزي پارس آباد |زندگينامه دانش آموز شهيد رضا سليماني ابهري شهيد شاخص كشوري قشر دانش آموز
برچسب ها : شهيد ,دانش آموز ,سليماني ابهري